วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องประจำปี 2553 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

 วันที่ 14 ก.ค. 2553   นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมามอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง แก่นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ประจำปี 2553 ณ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ

นายขวัญแก้ว วัชโรทัย กล่าวว่า การเดินทางในครั้งนี้ ได้มีการมอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์แก่โรงเรียน จำนวน 30000 บาท มอบเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จำนวน 810 คน และอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์1

ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พร้อมได้มอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์แก่โรงเรียน จำนวน 50,000 บาท มอบเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จำนวน 735 คน ซึ่งเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนและเลี้ยงสัตว์ โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมปลูกพืชผักต่าง ๆ และเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู่ ทั้งหมู่พันธุ์พื้นเมืองและหมูป่า ผลจากการที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดโครงการกลุ่มยุวเกษตรกรได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2551 ซึ่งมีผู้แทน นักเรียน ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับโล่รางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนื่องในวันพืชมงคล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

ผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ที่ผ่านมา ได้มีการใช้ตารางเรียนและคู่มือการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ทั้งในเวลาเรียนปกติและเพื่อใช้ทบทวนบทเรียน โดยในปี 2552 ที่ผ่านมา มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 73 คน ชาย 26 คน หญิง 47 คน ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ 46 คน มหาวิทยาลัยเอกชน 21 คน ศึกษาต่อสายอาชีพ 3 คน และประกอบอาชีพ 3 คน โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงกว่า 3.50 ได้รับทุนศึกษาต่อจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 11 คน

ข้อมูลจาก...ปชส.กระบี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป