วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กระทรวงไอซีที ร่วมมือกับ 6 หน่วยงานในสังกัด เป็นแกนนำหน่วยงานรัฐเปิดโครงการถวายพระพรออนไลน์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลัง การประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอให้มีการจัดทำโครงการถวายพระพรออนไลน์ โดยมีกระทรวงฯ และ 6 หน่วยงานในสังกัด เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และด้านการบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้ช่องทางการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผ่านการถวายพระพรออนไลน์ โดยเป็นการร่วมกันเปิดช่องทางการบริการถ่าย e-Postcard ในทุกสำนักงานสาขาของกระทรวงฯ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ

สำหรับการดำเนินกิจกรรมฯ นั้น กระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดทำหน้าเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ สำหรับการนำลงบนหน้าแรกของเว็บไซต์แต่ละหน่วยงาน โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการระดับกระทรวงทุกกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด จังหวัด องค์กรขอรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน นำหน้าเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ของกระทรวงฯ ไปปรับลงให้บริการในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์นี้ได้ที่ www.ohmpps.go.th, www.ourking.in.th และกระทรวงฯ จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลการถวายพระพรออนไลน์พร้อมจัดเก็บข้อมูลมาไว้ ณ ระบบจัดเก็บข้อมูลของกระทรวงฯ พร้อมกันนี้จะเปิดให้บริการเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรบนเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งจัดตั้งซุ้มบริการประชาชนผู้มาติดต่อ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน สำนักงานสาขาของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดประมาณ 2,000 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงฯ จะรวบรวมข้อมูลภาพและข้อความที่มีผู้ร่วมถวายพระพรมาจัดทำเป็นข้อความ “ทรงพระเจริญ” ทูลเกล้าถวายด้วย โครงการถวายพระพรออนไลน์นี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553

ข้อมูลจาก...ปชส.กระบี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป