วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

มูลนิธิรักษ์ไทยหนุนงบสร้างบ้านปลาที่กระบี่ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำมูลนิธิรักษ์ไทย หนุนงบ 2.3 แสน สร้างบ้านปลา เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำพื้นที่ชายฝั่งอ่าวเขาคราม หลังพบปริมาณสัตว์น้ำลดลงจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการใช้เครื่องมือผิดประเภท
          เวลา 13.00 น. วันที่ 3 เม.ย.56 ที่ท่าเทียบเรือบ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านไหนหนัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรักษ์ไทย ได้ช่วยกันลำเลียงท่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร ลงเรือเพื่อนำไปสร้างบ้านปลา ที่ปากอ่าวบ้านไหนหนัง เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน กำหนดวาง จำนวน 7 จุด จุดละ 20 ลูก โดยจุดแรกได้นำไปวางที่บริเวณแหลมท้ายแรด
            นายดลหล้อ เหมพิทักษ์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านไหนหนัง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การประกอบอาชีพชายฝั่งขนาดเล็กของชาวประมงในพื้นที่อ่าว ต.เขาคราม กำลังประสบกับปัญหาการทำประมงอย่างหนัก เนื่องจากปริมาณสัตว์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ชาวประมงเคยจับสัตว์น้ำชายฝั่งน้ำตื้นได้ครั้งละมากๆ ก็ต้องออกไปจับสัตว์น้ำในพื้นที่ไกลมากขึ้น ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลจากคลื่นลมแรง และต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่าเดิมอีกด้วย
          นายดลหล้อ กล่าวอีกว่า จากการสังเกตของชาวประมงพบว่า ปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำประมงในพื้นที่กำลังถูกคุกคามจากสถานการณ์การต่างๆ ทั้งจากการกระทำของคน เช่น การเข้ามาทำประมงพาณิชย์ชายฝั่ง การพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจับสัตว์น้ำได้ปริมาณที่มากขึ้นเพื่อป้อนความต้องการของตลาด การจับปลาที่ไม่ได้ขนาดตัดวงจรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของสัตว์น้ำ การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายประดิษฐ์เครื่องมือทำลายล้างต่างๆ เพื่อให้สามารถจับได้มากขึ้น และที่สำคัญยังพบว่า สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นยังได้ส่งผลต่อสัตว์น้ำเช่นเดียวกัน
           ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในอ่าวไหนหนัง ต.เขาคราม ให้มีความชุกชุมอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทางกลุ่มฯ ได้ทำโครงการบ้านปลา โดยการนำท่อซีเมนต์ไปวางใต้ท้องทะเล รวมจำนวน 7 จุด ประกอบด้วย บริเวณหินใบ 2 จุด แหลมท้ายแรด เกาะนุ้ย เกาะเต่า เกาะทราย เกาะสี่เหร่ แห่งละ 1 จุด เพื่อให้เป็นที่อาศัยของปลา และฟักตัวในวัยอ่อน และในอนาคตคาดว่าบริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดศึกษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอีกจุดหนึ่ง สำหรับงบประมาณในการดำเนินงานทางกลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรักษ์ไทย เป็นเงิน จำนวน 2.3 แสนบาท
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป